Toelichting

1.1 Aantal trainees

Op dit moment zijn er 20 trainees aan de organisatie verbonden. Hiervan maken 12 trainees onderdeel uit van een generalistisch programma en 8 zijn verbonden aan specialistische programma's (technisch, bodem en financieel).    

1.2 Aantal participatiebanen

Op dit moment zijn er 15 participatiebanen gecreëerd. Om de wettelijke verplichting van 22 gecreëerde participatiebanen te behalen worden in eerste instantie extra stimulerende maatregelen getroffen.

1.3 Aantal stageplekken
In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 22 stagiaires aan de organisatie verbonden. Nog eens 13 stagiaires zijn via studieopdrachten aan de provincie verbonden.

1.4 Aantal werkervaringsplaatsen
In het eerste kwartaal van 2017 zijn 5 extra werkervaringsplaatsen gecreëerd. Het totaal aantal werkervaringsplaatsen dat, via het project kickstart, door de provincie beschikbaar is gesteld aan statushouders met een vluchtachtergrond en recent afgestudeerde mbo-ers komt hiermee op 18.  

1.5 Aantal uitwisselingen van personeel tussen medeoverheden
In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 35 uitwisselingen tussen medeoverheden gerealiseerd.

2.1 Rapportcijfer beste werkgever / werkplezier
Het project ter bevordering van 'beste werkgever' wordt in het tweede kwartaal van 2017 geïnitieerd