Doel 2

Doel 2: We zijn een aantrekkelijk en goed werkgever

De aantrekkelijkheid van de provincie Zuid-Holland als werkgever is een hoofddoelstelling die voortkomt uit de ambities verwoord in het Hoofdlijnenakkoord. Een indicatie voor aantrekkelijk en goed werkgeverschap wordt afgeleid uit de scores uit het werkbelevingsonderzoek onder medewerkers van de provincie. Diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid is een andere indicator voor aantrekkelijk en goed werkgeverschap. Een maatschappelijk betrokken werkgever creëert perspectief op werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De provincie doet dit door banen, stages en werkervaringsplaatsen aan te bieden aan arbeidsgehandicapten, statushouders en recent afgestudeerde mbo-ers.

(Effect)indicator bij taken doel 2

Prestatie-indicator

Nulmeting
2016

2017

2018

2019

2020

1. We zijn maatschappelijk betrokken en streven naar een divers personeelsbestand

1.1 Aantal trainees

20

20

20

20

20

1.2 Aantal participatiebanen

14

22

27

33

40

1.3 Aantal stageplaatsen

50

50

50

50

50

1.4 Aantal werkervaringsplaatsen (voor o.a. statushouders & mbo-ers)

12

32*

-

-

-

1.5 Aantal uitwisselingen van personeel tussen mede- overheden

50

50

50

50

50

2. We doen onderzoek naar en werken actief aan het werkgeversmerk ‘provincie Zuid-Holland’ bij werkzoekenden en personeel.

2.1 Rapportcijfer beste werkgever/werkplezier

6,7

-

7,0

-

7,3

*    In 2017 wordt, in overleg met de bonden, een besluit genomen of het project kickstart een nieuwe financiële impuls krijgt vanuit het restant op het gedifferentieerd belonen budget over het jaar 2015.