Toelichting

1.1 Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen. Greendeal GWW 2.0 is getekend. Hieraan wordt nu vorm en inhoud geven bij verschillende infraprojecten.