Was/Wordt Taken en Indicatoren

Onderstaand overzicht geeft de vervallen en nieuwe taken en indicatoren weer. Indicatoren die niet gewijzigd zijn maar gekoppeld zijn aan een van de nieuwe taken komen terug in taken binnen het onderdeel programma's.

Taak

Wijziging in taak

Wijziging in indicatoren

1.3.1 t/m 1.3.4

Vervallen

1.3.2

Eén vervallen indicator:

1.3.2.1 Het aantal knelpunten in recreatieve routes voor varen, fietsen en wandelen.

1.3.5 t/m 1.3.7

Nieuw

1.3.5

Eén aanpassing in streefwaarde:

1.3.5.8 (oude nummer 1.3.1.1) Aantal ha RodS-gebied waarvan de inrichting is afgerond en beheer geregeld. Het betreft RodS-gebieden waarvan per 2013 een realisatieopgave resteert

Zeven nieuwe indicatoren:

1.3.5.1 Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in voorbereiding (uitgedrukt in euro’s en op basis van begrote projectkosten)

1.3.5.2 Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in uitvoering (uitgedrukt in euro’s en op basis van begrote projectkosten)

1.3.5.3 Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten die zijn afgerond (uitgedrukt in euro’s en op basis van begrote projectkosten)

1.3.5.4 Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel recreatie

1.3.5.5 Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel biodiversiteit

1.3.5.6 Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel duurzame landbouw

1.3.5.7 (in plaats van oude nummer 1.3.2.1) Het aantal resterende knelpunten in recreatieve routes voor varen, fietsen, wandelen die door middel van een subsidie op basis van de Uitvoeringsregeling Groen worden opgelost

1.4.1 t/m 1.4.5

Vervallen

1.4.6 t/m 1.4.8

Nieuw

4.4.1

Vervallen