Onze richtinggevende ambities

Sterk, slim en schoon is de toekomst van Zuid-Holland. Dat is de enige mogelijke richting voor onze regio om succesvol het hoofd te bieden aan de uitdagingen die op ons afkomen: het einde van de fossiele brandstoffen, robotisering, ‘internet of things’, ongelijkheid op de arbeidsmarkt, een snel opwarmende atmosfeer, te veel of juist te weinig water, migranten die op de deur kloppen, grote politieke tegenstellingen. Het is er allemaal en het valt niet te ontkennen.

In Zuid-Holland is werk aan de winkel. Onze oude op fossiele grondstoffen gebaseerde economie heeft nog veerkracht, maar de rek raakt eruit. De overgang naar groen, digitaal en meer innovatie is noodzakelijk en gelukkig ook al begonnen. Richting slim en schoon en met inzet op hergebruik en nieuwe energie. Met ruimte voor water en een landbouw die sterker verweven is met de natuur. Met levendige steden, waar de creativiteit bloeit en het onderwijs, de wetenschap en de cultuur floreren. Met moderne mobiliteit en grenzeloze digitale netwerken. En dat allemaal in een prachtig provinciaal landschap vol ruimte voor ontspanning en beleving van erfgoed.

Dat vraagt om voortzetting en verdieping van onze ambities. We werken toe naar:

  • Een klimaatbestendige delta; ruimte voor waterberging, veilig wonen, bouwen, natuur-inclusieve landbouw en benutting van innovatieve deltatechnologie.
  • Een levendige meerkernige metropool; inzet op verdichting en verbondenheid van centra met een combinatie van wonen, werken en topvoorzieningen.
  • Moderne mobiliteit; het dichter bij elkaar brengen van onze steden, ook optimaal verbonden met andere economische centra, nationaal en internationaal.
  • Een aantrekkelijke leefomgeving; behoud en beleving van natuur en erfgoed, voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.
  • Energievernieuwing als motor en impuls voor een nieuwe ontwikkelcurve van onze economie, door inzet op innovatie, rest- en aardwarmte en besparing.
  • Een nieuwe economie; met digitale technologie en hergebruik van grondstoffen in de productieketen om nieuwe waarde te creëren. Van fossiel naar circulair.

Wij bij Zuid-Holland zien het voor ons. En we werken er naartoe, met een visie, bereid om te leren en in elke regio met een aanpak op maat. We willen samenwerken met veel partijen om de kracht en creativiteit in onze regio te benutten. Kennisinstellingen, maatschappelijke partijen, bedrijfsleven en overheden zijn allemaal nodig. Samen maken we onze regio sterker, slimmer en schoner.